Administracja Żoliborz II

wsm2

Biuro Administracji Osiedla

 ul. ks. T. Boguckiego 1, 01-508 Warszawa

 

struk org

Kopia Struktura zatrudnienia 2019

STRUKTURA ZATRUDNIENIA W ADMINISTRACJI OSIEDLA WSM  ŻOLIBORZ II w roku 2019
                   
      Ilość etatów:  27,75          
                   
GŁÓWNY KSIĘGOWY
       
 
 
   
 
DYREKTOR OSIEDLA
 
   
 
Z-CA DYREKTORA OSIEDLA                    DS. TECHNICZNYCH
                   
DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI   DZIAŁ      EKSPLOATACJI   DZIAŁ TECHNICZNY 
  EKSPLOATACJA  KADRY I RADA OSIEDLA  
STARSZA KSIĘGOWA        1 ET   ST. ADMINISTRATOR  1 ET SPECJALISTA DS.. KADR I SAMORZĄDU 1 ET   INSPEKTOR DS. ROZLICZEŃ* 1 ET
KSIĘGOWA                         1 ET   ADMINISTRATOR    1 ET       INSPEKTOR DS. TECHNICZNYCH 1 ET
WINDYKATOR                    1 ET   ADMINISTRATOR      1 ET       INSPEKTOR DS. TECHNICZNYCH 1 ET
KSIĘGOWA 0,25 ET   SPECJALISTA DS. WSPARCIA DZIAŁU EKSPLOATACJI 1 ET       SPECJALISTA ds. obsługi mieszkańców    1 ET
            
 
   
 
       
 
 
       GOSPODARZE       ZESPÓŁ KONSERWATORÓW
      GOSPODARZE 9,5       KONSERWATORZY  3 ET
* w 2019 r przyjmuje się  etat Inspektora ds.. Rozliczeń  do ewidencji w kosztach eksploatacji osiedla