Administracja Żoliborz II

wsm2

Biuro Administracji Osiedla

 ul. ks. T. Boguckiego 1, 01-508 Warszawa

 

Ogłoszenie o wynikach przetargu z dnia 03.09.2018 r.

Administracja Osiedla WSM ŻOLIBORZ II, 01-508 Warszawa, ul. ks. Boguckiego 1 informuje, że w wyniku postępowania przetargowego z dnia 03.09.2018 r. przeprowadzonego zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień na wykonywanie robót budowlanych oraz na świadczenie usług” (Uchwała nr 113/05 Rady Nadzorczej WSM z dn. 12.12.2005r.) wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:

Wykonanie ogrodzenia z profili stalowych w obrębie nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Gen Zajączka 19 i 21

Oferta firmy BRAMEX Warsztat Ślusarski, 05-090 Dawidy Bankowe, ul. Starzyńskiego 32

Cena netto                  – 55 000 zł

Gwarancja                  – 36 m-cy

Czas realizacji            – 60 dni