Administracja Żoliborz II

wsm2

Biuro Administracji Osiedla

 ul. ks. T. Boguckiego 1, 01-508 Warszawa

 

Ogłoszenie o wynikach przetargu z dnia 29.05.2019 r.

Administracja Osiedla WSM ŻOLIBORZ II, 01-508 Warszawa, ul. ks. Boguckiego 1 informuje, że w wyniku postępowania przetargowego z dnia 15.05.2019 r. przeprowadzonego zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień na wykonywanie robót budowlanych oraz na świadczenie usług” (Uchwała nr 113/05 Rady Nadzorczej WSM z dn. 12.12.2005r.) wybrano jako najkorzystniejsze następujące oferty:

Zadanie 2. Remont ciągów pieszo-jezdnych oraz opasek budynków mieszkalnych (roboty brukarskie) do wykonania w 2019r. w zasobach osiedla WSM Żoliborz II

                                                     

Oferta firmy Usługowo-Handlowej HOSTA, ul. Płochocińska 35, 03-044 Warszawa, 28-200

Cena netto                  – 242 825 zł.                                      

Gwarancja                   – 60 m-cy

Zadanie 3. Remont instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych do wykonania w 2019r. w zasobach osiedla WSM Żoliborz II

Oferta firmy Zakład Instalatorstwa Elektrycznego, Stanisław Boguszewski, Nagórki Jabłoń 116, 18-300 Zambrów

Cena netto                  – 300 201 zł.

Gwarancja                  – 48 m-cy

Zadanie 1. Remont balkonów i loggii w budynku przy ul. Dymińskiej 9b – etap II.

Brak rozstrzygnięcia – przetarg zostanie powtórzony w dn. 19.06.2019 r.