Administracja Żoliborz II

wsm2

Biuro Administracji Osiedla

 ul. ks. T. Boguckiego 1, 01-508 Warszawa

 

Ogłoszenie o wynikach przetargu z dnia 19.06.2019 r.

Administracja Osiedla WSM ŻOLIBORZ II, 01-508 Warszawa, ul. ks. Boguckiego 1 informuje, że w wyniku postępowania przetargowego z dnia 15.05.2019 r. przeprowadzonego zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień na wykonywanie robót budowlanych oraz na świadczenie usług” (Uchwała nr 113/05 Rady Nadzorczej WSM z dn. 12.12.2005r.) wybrano jako najkorzystniejsze następujące oferty:

Zadanie 1. Remont balkonów w budynku przy ul. Ks. T. Boguckiego 6

                                                     

Oferta firmy "JAR" Usługi Remontowo-Budowlane, 28-200 Staszów, ul. 11 Listopada 162a

Cena netto                  – 112 600 zł.                                      

Gwarancja                   – 36 m-cy

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy – 3%

Zadanie 2. Remont balkonów i opaski oraz renowację docieplenia ścian w obrębie elewacji południowej w budynku przy ul. Gen. Zajączka 15

Oferta firmy "JAR" Usługi Remontowo-Budowlane, 28-200 Staszów, ul. 11 Listopada 162a

Cena netto                  – 119 204 zł.                                      

Gwarancja                   – 36 m-cy

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy – 3%

Zadanie 3. Wymiana wodomierzy do ciepłej i zimnej wody w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz pomieszczeniach technicznych w budynkach przy ul. Dymińskiej 2,4,6,6a i 9b oraz prowadzenie serwisu odczytowo-rozliczeniowego dla tych budynków

Oferta firmy "Techem" - Techniki Pomiarowe Sp. z o.o. Oddział w Warszawie,

01-102 Warszawa, ul. Jana Olbrachta 94

Cena netto za wymianę wodomierzy – 239 715 zł.                       

Cena netto za prowadzenie serwisu odczytowo-rozliczeniowego przez 5 lat – 52 025 zł.           

Gwarancja – 60 m-cy

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy – 5%