Administracja Żoliborz II

wsm2

Biuro Administracji Osiedla

 ul. ks. T. Boguckiego 1, 01-508 Warszawa

 

Ogłoszenie o wynikach przetargu z dnia 24.04.2018 r.
 
 
Administracja Osiedla WSM ŻOLIBORZ II, 01-508 Warszawa, ul. ks. Boguckiego 1 informuje, że w wyniku postępowania przetargowego z dnia 24.04.2018 r. przeprowadzonego zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień na wykonywanie robót budowlanych oraz na świadczenie usług” (Uchwała nr 113/05 Rady Nadzorczej WSM z dn. 12.12.2005r.) wybrano jako najkorzystniejsze następujące oferty:
Zadanie 2,3,4. Remont balkonów w budynkach przy Gen. Zajączka 17,19 i 21
Oferta firmy "JAR" Usługi Remontowo-Budowlane, 28-200 Staszów, ul. 11 Listopada 162a
Cena netto                  – 444 749 zł.
Gwarancja                   – 36 m-cy
Zadanie 5. Docieplenie ścian budynku przy ul. Gen. Zajączka 15 (etap III)
Oferta firmy "JAR" Usługi Remontowo-Budowlane, 28-200 Staszów, ul. 11 Listopada 162a
Cena netto                  – 128 974 zł.
Gwarancja                   – 36 m-cy
Zadanie 1. Remont balkonów w budynku przy ul. Dymińskiej 9b - brak rozstrzygnięcia – przetarg zostanie powtórzony w dn. 13.08.2018r.
Zadanie 6. Wymiana drzwi do klatek schodowych i piwnic w budynkach mieszkalnych
Brak rozstrzygnięcia – przetarg zostanie powtórzony w dn. 11.07.2018 r.