Administracja Żoliborz II

wsm2

Biuro Administracji Osiedla

 ul. ks. T. Boguckiego 1, 01-508 Warszawa

 

Ogłoszenie o wynikach przetargu z dnia 09.05.2018 r.

Administracja Osiedla WSM ŻOLIBORZ II, 01-508 Warszawa, ul. ks. Boguckiego 1 informuje, że w wyniku postępowania przetargowego z dnia 09.05.2018 r. przeprowadzonego zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień na wykonywanie robót budowlanych oraz na świadczenie usług” (Uchwała nr 113/05 Rady Nadzorczej WSM z dn. 12.12.2005r.) wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:

Zadanie 1. Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Dymińskiej 6

Oferta firmy PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE „MARTEX” Tomasz Jechowicz, ul. Gwiaździsta 7, 05-152 Kazuń Nowy

Cena netto                  – 92 000 zł.

Gwarancja                   – 60 m-cy