Administracja Żoliborz II

wsm2

Biuro Administracji Osiedla

 ul. ks. T. Boguckiego 1, 01-508 Warszawa

 

Administracja Osiedla WSM ŻOLIBORZ II, 01-508 Warszawa, ul. ks. Boguckiego 1
ogłasza przetargi nieograniczone na zadania remontowe jak niżej:
 1. Remont ciągów pieszo-jezdnych oraz opasek budynków mieszkalnych (roboty brukarskie) do wykonania w 2021r. w zasobach osiedla WSM Żoliborz II.
 2. Remont instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych do wykonania w 2021r. w zasobach osiedla WSM Żoliborz II.
 • Termin realizacji zamówienia - do 30.10.2021 r. zadanie 1, do 15.12.2021 r. zadanie 2
 • Termin składania ofert - do 31.03.2021 r. do godz. 900
 • Miejsce składania ofert – siedziba Zamawiającego, Warszawa ul. ks. T. Boguckiego 1
 • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dn.: 31.03.2021 r. w godz. 1000-1200
 • Wadium oraz opłatę za materiały przetargowe (SIWZ) należy wnieść na konto Administracji Osiedla WSM Żoliborz II:PKO BP S.A. XV O/WARSZAWA 17 1020 1156 0000 7302 0006 5235

Wysokości opłat:

 • Zadanie 1 – wadium 15000 zł, opłata za SIWZ 50 zł.
 • Zadanie 2 – wadium 20000 zł, opłata za SIWZ 50 zł.

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z oferentami w sprawie przetargu jest z-ca dyr. ds. technicznych Andrzej Piórkowski.

Okres związania oferentów złożoną ofertą wynosi 45 dni licząc od upływu terminu składania ofert. Wadium wybranego Oferenta musi obejmować cały okres związania ofertą.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Informacje dodatkowe: tel.: 22 839 48 41, 22 839 34 92, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja Osiedla WSM ŻOLIBORZ II, 01-508 Warszawa, ul. ks. Boguckiego 1

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie przeglądu 5-letniego instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych i użytkowych Osiedla WSM Żoliborz II w Warszawie

 • Termin realizacji zamówienia - do 30.11.2021 r.
 • Termin składania ofert - do 03.03.2021 r. do godz. 900
 • Miejsce składania ofert – siedziba Zamawiającego, Warszawa ul. ks. T. Boguckiego 1
 • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dn.: 03.03.2021 r. o godz. 1100
 • Wadium oraz opłatę za materiały przetargowe (SIWZ) należy wnieść na konto Administracji Osiedla WSM Żoliborz II:PKO BP S.A. XV O/WARSZAWA

17 1020 1156 0000 7302 0006 5235

 • Wysokości opłat: wadium 7000 zł, opłata za SIWZ 50 zł.
 • Osobą upoważnioną do kontaktowania się z oferentami w sprawie przetargu jest z-ca dyr. ds. technicznych Andrzej Piórkowski
 • Okres związania oferentów złożoną ofertą wynosi 45 dni licząc od upływu terminu składania ofert. Wadium wybranego Oferenta musi obejmować cały okres związania ofertą
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn
 • Informacje dodatkowe: tel.: 22 839 48 41, 22 839 34 92, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.