Administracja Żoliborz II

wsm2

Biuro Administracji Osiedla

 ul. ks. T. Boguckiego 1, 01-508 Warszawa

 

Administracja Osiedla WSM ŻOLIBORZ II, 01-508 Warszawa, ul. ks. Boguckiego 1

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Konserwację instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych i użytkowych w zasobach Osiedla WSM Żoliborz II

 • Termin realizacji zamówienia - 5 sezonów grzewczych obejmujących lata 2019-2024.
 • Termin składania ofert - do 12.08.2019 r. do godz. 900
 • Miejsce składania ofert – siedziba Zamawiającego, Warszawa ul. ks. T. Boguckiego 1
 • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dn.: 12.08.2019 r. o godz. 1000
 • Wadium oraz opłatę za materiały przetargowe (SIWZ) należy wnieść na konto Administracji Osiedla WSM Żoliborz II:PKO BP S.A. XV O/WARSZAWA  17 1020 1156 0000 7302 0006 5235
 • Wysokości opłat: wadium 10000 zł, opłata za SIWZ 50 zł.
 • Osobą upoważnioną do kontaktowania się z oferentami w sprawie przetargu jest z-ca dyr. ds. technicznych Andrzej Piórkowski
 • Okres związania oferentów złożoną ofertą wynosi 45 dni licząc od upływu terminu składania ofert. Wadium wybranego Oferenta musi obejmować cały okres związania ofertą
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn
 • Informacje dodatkowe: tel.: 22 839 48 41, 22 839 34 92, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                

Administracja Osiedla WSM ŻOLIBORZ II, 01-508 Warszawa, ul. ks. Boguckiego 1

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie remontowe jak niżej:

Remont balkonów i loggii w budynku przy ul. Dymińskiej 9b – etap II

 • Termin realizacji zamówienia - do 15.12.2019 r.
 • Termin składania ofert - do 19.06.2019 r. do godz. 900
 • Miejsce składania ofert – siedziba Zamawiającego, Warszawa ul. ks. T. Boguckiego 1
 • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dn.: 19.06.2019 r. w godz. 1000-1200
 • Wadium oraz opłatę za materiały przetargowe (SIWZ) należy wnieść na konto Administracji Osiedla WSM Żoliborz II:PKO BP S.A. XV O/WARSZAWA 17 1020 1156 0000 7302 0006 5235
 • Wysokości opłat: wadium 10000 zł, opłata za SIWZ 50 zł.
 • Osobą upoważnioną do kontaktowania się z oferentami w sprawie przetargu jest z-ca dyr. ds. technicznych Andrzej Piórkowski
 • Okres związania oferentów złożoną ofertą wynosi 45 dni licząc od upływu terminu składania ofert. Wadium wybranego Oferenta musi obejmować cały okres związania ofertą
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn
 • Informacje dodatkowe: tel.: 22 839 48 41, 22 839 34 92, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Administracja Osiedla WSM ŻOLIBORZ II, 01-508 Warszawa, ul. ks. Boguckiego 1

ogłasza przetargi nieograniczone na zadania remontowe jak niżej:

 1. 1.Remont balkonów w budynku przy ul. Ks. T. Boguckiego 6
 2. 2.Remont balkonów i opaski oraz renowację docieplenia ścian w obrębie elewacji południowej w budynku przy ul. Gen. Zajączka 15
 3. 3.Wymiana wodomierzy do ciepłej i zimnej wody w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz pomieszczeniach technicznych w budynkach przy ul. Dymińskiej 2,6,6a i 9b oraz prowadzenie serwisu odczytowo-rozliczeniowego dla tych budynków II

 • Termin realizacji zamówienia - do 15.12.2019 r.
 • Termin składania ofert - do 19.06.2019 r. do godz. 900
 • Miejsce składania ofert – siedziba Zamawiającego, Warszawa ul. ks. T. Boguckiego 1
 • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dn.: 19.06.2019 r. w godz. 1000-1200
 • Wadium oraz opłatę za materiały przetargowe (SIWZ) należy wnieść na konto Administracji Osiedla WSM Żoliborz II:PKO BP S.A. XV O/WARSZAWA

17 1020 1156 0000 7302 0006 5235

 • Wysokości opłat:

Zadanie 1 – wadium 5000 zł, opłata za SIWZ 50 zł.

Zadanie 2 – wadium 5000 zł, opłata za SIWZ 50 zł.

Zadanie 3 – wadium 15000 zł, opłata za SIWZ 50 zł.

 • Osobą upoważnioną do kontaktowania się z oferentami w sprawie przetargu jest z-ca dyr. ds. technicznych Andrzej Piórkowski
 • Okres związania oferentów złożoną ofertą wynosi 45 dni licząc od upływu terminu składania ofert. Wadium wybranego Oferenta musi obejmować cały okres związania ofertą
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn
 • Informacje dodatkowe: tel.: 22 839 48 41, 22 839 34 92, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                

Administracja Osiedla WSM ŻOLIBORZ II, 01-508 Warszawa, ul. ks. Boguckiego 1

ogłasza przetargi nieograniczone na zadania remontowe jak niżej:

 1. 1.Remont balkonów i loggii w budynku przy ul. Dymińskiej 9b – etap II
 2. 2.Remont ciągów pieszo-jezdnych oraz opasek budynków mieszkalnych (roboty brukarskie) do wykonania w 2019r. w zasobach osiedla WSM Żoliborz II
 3. 3.Remont instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych do wykonania w 2019r. w zasobach osiedla WSM Żoliborz II

 • Termin realizacji zamówienia - do 30.11.2019 r.
 • Termin składania ofert - do 29.05.2019 r. do godz. 900
 • Miejsce składania ofert – siedziba Zamawiającego, Warszawa ul. ks. T. Boguckiego 1
 • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dn.: 29.05.2019 r. w godz. 1000-1200
 • Wadium oraz opłatę za materiały przetargowe (SIWZ) należy wnieść na konto Administracji Osiedla WSM Żoliborz II:PKO BP S.A. XV O/WARSZAWA

17 1020 1156 0000 7302 0006 5235

 • Wysokości opłat:

Zadanie 1 – wadium 10000 zł, opłata za SIWZ 50 zł.

Zadanie 2 – wadium 10000 zł, opłata za SIWZ 50 zł.

Zadanie 3 – wadium 10000 zł, opłata za SIWZ 50 zł.

 • Osobą upoważnioną do kontaktowania się z oferentami w sprawie przetargu jest z-ca dyr. ds. technicznych Andrzej Piórkowski
 • Okres związania oferentów złożoną ofertą wynosi 45 dni licząc od upływu terminu składania ofert. Wadium wybranego Oferenta musi obejmować cały okres związania ofertą
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn
 • Informacje dodatkowe: tel.: 22 839 48 41, 22 839 34 92, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                


Administracja Osiedla WSM ŻOLIBORZ II, 01-508 Warszawa, ul. ks. Boguckiego 1

ogłasza przetargi nieograniczone na zadania remontowe jak niżej:

 1. Remont balkonów w budynku przy ul. Ks. T. Boguckiego 6
 2. Remont balkonów i loggii w budynku przy ul. Gen. Zajączka 27
 3. Remont balkonów i opaski oraz renowację docieplenia ścian w obrębie elewacji południowej w budynku przy ul. Gen. Zajączka 15
 4. Remont dachu budynku przy ul. Ks. J. Popiełuszki 3
 5. Wymiana instalacji gazowej wraz z robotami poinstalacyjnymi w budynku przy ul. Gen. Zajączka 21
 6. Wymiana instalacji gazowej wraz z robotami poinstalacyjnymi w budynku przy ul. Gen. Zajączka 23
 7. Malowanie klatek schodowych z wykonaniem gładzi gipsowych w budynku mieszkalnym przy ul. Krasińskiego 35
 8. Malowanie klatek schodowych z wykonaniem gładzi gipsowych w budynku mieszkalnym przy ul. Gen. Zajączka 15 i korytarzy przy ul. Dymińska 6
 9. Remont świetlików dachowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Krasińskiego 37 i Ks. J. Popiełuszki 3.

 • Termin realizacji zamówienia - do 30.11.2019 r.
 • Termin składania ofert - do 15.05.2019 r. do godz. 900
 • Miejsce składania ofert – siedziba Zamawiającego, Warszawa ul. ks. T. Boguckiego 1
 • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dn. 15.05.2019 r. w godz. 1000-1400
 • Wadium oraz opłatę za materiały przetargowe (SIWZ) należy wnieść na konto Administracji Osiedla WSM Żoliborz II:PKO BP S.A. XV O/WARSZAWA

17 1020 1156 0000 7302 0006 5235

 • Wysokości opłat:

ü  Zadanie 1 – wadium 5000 zł, opłata za SIWZ 50 zł.

ü  Zadanie 2 – wadium 10000 zł, opłata za SIWZ 50 zł.

ü  Zadanie 3 – wadium 5000 zł, opłata za SIWZ 50 zł.

ü  Zadanie 4 – wadium 13000 zł, opłata za SIWZ 50 zł.

ü  Zadanie 5 – wadium 7000 zł, opłata za SIWZ 50 zł.

ü  Zadanie 6 – wadium 7000 zł, opłata za SIWZ 50 zł.

ü  Zadanie 7 – wadium 3000 zł, opłata za SIWZ 50 zł.

ü  Zadanie 8 – wadium 4000 zł, opłata za SIWZ 50 zł.

ü  Zadanie 9 – wadium 12000 zł, opłata za SIWZ 50 zł.

 • Osobą upoważnioną do kontaktowania się z oferentami w sprawie przetargu jest z-ca dyr. ds. technicznych Andrzej Piórkowski
 • Okres związania oferentów złożoną ofertą wynosi 45 dni licząc od upływu terminu składania ofert. Wadium wybranego Oferenta musi obejmować cały okres związania ofertą
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn
 • Informacje dodatkowe: tel.: 22 839 48 41, 22 839 34 92, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.