Administracja Żoliborz II

wsm2

Biuro Administracji Osiedla

 ul. ks. T. Boguckiego 1, 01-508 Warszawa

 

WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I GRZEJNIKÓW

Budynek przy ul. BRONIEWSKIEGO 4

Administracja Osiedla WSM Żoliborz II ul. ks. T. Boguckiego 1 informuje, że od dnia 15.05.2023r. rozpoczną prace związane z wymianą instalacji centralnego ogrzewania. Roboty zaczną się od wymiany poziomów w piwnicach budynku i prosimy o przygotowanie komórek piwnicznych do prac demontażowych i montażowych, w których przebiega istniejąca instalacja.

Przedstawiciel f-my CALIX  będzie kontaktował się  z kilkudniowym wyprzedzeniem            z poszczególnymi właścicielami komórek piwnicznych w celu ich udostępnienia.

Prace związane z wymianą instalacji w lokalach mieszkalnych rozpoczną się od 01.06.2023 r. zgodnie z harmonogramem robót w poszczególnych lokalach ,który zostanie przygotowany      i wywieszony na klatkach schodowych do dnia 15.05.2023 r.

  

Wykonawca:

CALIX

Zbigniew Żbikowski Małgorzata Żbikowska

Sp. Jawna                                                                                                      Warszawa 25.04.2023 r. Warszawa ul. Jana Olbrachta 64.