Administracja Żoliborz II

wsm2

Biuro Administracji Osiedla

 ul. ks. T. Boguckiego 1, 01-508 Warszawa

 

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 04.02.2022 r.

I. ZAMAWIAJĄCY

Administracja Osiedla WSM Żoliborz II

ul. ks. T. Boguckiego 1, 01-508 Warszawa

II. PRZEDMIOT OFERTY

Okresowa kontrola przewodów kominowych i pogotowie kominiarskie wraz z usługami towarzyszącymi w lokalach mieszkalnych i usługowych Osiedla WSM Żoliborz II

Ilość lokali mieszkalnych: 2623

Ilość lokali usługowych: 133

III. SKŁADNIKI CENOWE OFERTY- ceny jednostkowe netto i brutto

 1. Sprawdzenie przewodów kominowych w lokalu mieszkalnym
 2. Sprawdzenie przewodów kominowych w lokalu usługowym
 3. Odgruzowanie przewodu kominowego
 4. Przełączenie przewodu kominowego
 5. Dekowanie przewodu kominowego
 6. Wymiana nasady kominowej (bez materiału)
 7. Zabezpieczenie wylotów przed zagnieżdżaniem ptaków

IV. Pogotowie kominiarskie - dzienne w dni robocze (godz. 8-15), działania zabezpieczające i

     naprawcze na bieżące interwencyjne zlecenia Administracji.

Usługi dodatkowe uwzględnione w wyżej zaoferowanej cenie (poz. III.1 oraz III.2):

Nadzór nad poprawnością działania przewodów kominowych oraz wszelkie konsultacje, działania kontrolne i interwencyjne dostępne przez cały czas obowiązywania umowy.

V. WYMAGANIA

 1. Okresowa kontrola przewodów zgodnie z Prawem Budowlanym oraz dokumentów odniesienia w postaci przepisów i norm w zakresie budownictwa, ochrony p-poż. i ochrony środowiska.
 2. Przeglądy będą realizowane na podstawie harmonogramu uzgodnionego z Administracją

Osiedla WSM Żoliborz II. Cykl roczny wykonywania usług, dostępność usług w dni robocze

przez cały okres obowiązywania umowy, przegląd dotyczy wszystkich lokali bez względu na

ilość podejść, brak dostępności do lokalu weryfikuje Administracja.

 1. Roboty naprawcze pokontrolne będą realizowane na podstawie bieżących zleceń i wzajemnie uzgodnionego harmonogramu oraz rozliczane kosztorysem powykonawczym
 2. Należy dołączyć referencje w zakresie usług dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.
 3. Czas obowiązywania zamówienia: od 01.04.2022 r. do 31.03.2022 r. lub do osiągnięcia limitu wartościowego w wysokości 50 000 zł. netto.
 4. Termin ważności oferty: 3 miesiące od dnia złożenia
 5. Termin złożenia oferty: do 18.02.2022 r.
 6. Dodatkowe informacje lub ich uszczegółowienie można uzyskać w Dziale Technicznym

Administracji Osiedla WSM Żoliborz II pod numerem telefonu 22 839 48 41 lub na miejscu w

godz. 8-15.

VI. ZŁOŻENIE OFERTY.

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
 1. poczty lub kuriera na adres:

Administracja Osiedla WSM Żoliborz II, ul. ks. T. Boguckiego 1, 01-508 Warszawa

lub dostarczona osobiście do Sekretariatu Administracji Osiedla pok. nr 2

 1. poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Oznakowanie oferty „OFERTA 2022-01”
 2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 3. W toku rozpatrywania ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień

dotyczących treści złożonych ofert.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo pozostawienia postępowania ofertowego

bez rozstrzygnięcia.