Administracja Żoliborz II

wsm2

Biuro Administracji Osiedla

 ul. ks. T. Boguckiego 1, 01-508 Warszawa

 

Zapytanie ofertowe nr 2 z dnia 04.02.2022 r.

I. ZAMAWIAJĄCY

Administracja Osiedla WSM Żoliborz II

ul. ks. T. Boguckiego 1, 01-508 Warszawa

II. PRZEDMIOT OFERTY

Przegląd roczny i pogotowie instalacji gazowych w lokalach Osiedla WSM Żoliborz II. Ilość lokali mieszkalnych: 2587

 1. Kontrola w piwnicach:
 2. 1.Kontrola szczelności kurka głównego oraz przyłącza gazowego
 3. 2.Kontrola pionów i poziomów instalacji gazowej
 4. 3.Sprawdzenie stopnia korozji przewodów gazowych
 5. 4.Sprawdzenie szczelności połączeń gwintowanych.
 6. 5.Sprawdzenie przepustów instalacyjnych i przejść przez ściany
 7. 6.Inne niezbędne czynności kontrolne
  1. Kontrola w lokalach mieszkalnych:
 8. 1.Sprawdzenie połączeń gwintowanych
 9. 2.Sprawdzenie aparatów gazowych: kuchnie, piece, termy i gazomierze.
 10. 3.Sprawdzenie kurków odcinających oraz zaworów w kuchni
 11. 4.Inne niezbędne czynności kontrolne
  1. Usunięcie nieszczelności
  2. Pogotowie gazowe- dzienne w dni robocze (godz. 8-15), działania zabezpieczające i

naprawcze na bieżące interwencyjne zlecenia Administracji.

III. WYMAGANIA

 1. Przeglądy będą realizowane na podstawie harmonogramu uzgodnionego z Administracją

Osiedla WSM Żoliborz II. Cykl roczny wykonywania usług, dostępność usług w dni robocze

przez cały okres obowiązywania umowy, przegląd dotyczy wszystkich lokali bez względu na

ilość podejść, brak dostępności do lokalu weryfikuje Administracja.

 1. Wartości rozliczeniowe
  1. 1.Stawka ryczałtowa za 1 lokal za przegląd instalacji gazowej
  2. 2.Stawka ryczałtowa za 1 lokal za usunięcie nieszczelności bez demontażu instalacji
  3. 3.Stawka rozliczeniowa za 1 lokal za usunięcie nieszczelności z demontażem instalacji
  4. 4.Stawka rozliczeniowa za 1 lokal w ramach pogotowia identyczna jak usługa odpowiednio zgodnie z pkt. 2.2 lub 2.3
  5. Należy dołączyć referencje w zakresie usług dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.
  6. Czas obowiązywania zamówienia: od 01.04.2022 r. do 31.03.2022 r. lub do osiągnięcia limitu wartościowego w wysokości 50 000 zł. netto.
  7. Termin ważności oferty: 3 miesiące od dnia złożenia
  8. Termin złożenia oferty: do 18.02.2022 r.
  9. Dodatkowe informacje lub ich uszczegółowienie można uzyskać w Dziale Technicznym

Administracji Osiedla WSM Żoliborz II pod numerem telefonu 22 839 48 41 lub na miejscu w

godz. 8-15.

IV. ZŁOŻENIE OFERTY.

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
 1. poczty lub kuriera na adres:

Administracja Osiedla WSM Żoliborz II, ul. ks. T. Boguckiego 1, 01-508 Warszawa

lub dostarczona osobiście do Sekretariatu Administracji Osiedla pok. nr 2

 1. poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Oznakowanie oferty „OFERTA 2022-02”
 2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 3. W toku rozpatrywania ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień

dotyczących treści złożonych ofert.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo pozostawienia postępowania ofertowego

bez rozstrzygnięcia.