Administracja Żoliborz II

wsm2

Biuro Administracji Osiedla

 ul. ks. T. Boguckiego 1, 01-508 Warszawa

 

Zapytanie ofertowe nr 6 z dnia 04.02.2022 r.

I. ZAMAWIAJĄCY

Administracja Osiedla WSM Żoliborz II

ul. ks. T. Boguckiego 1, 01-508 Warszawa

II. PRZEDMIOT OFERTY

Usuwanie awarii, naprawy, konserwacja instalacji domofonowych na Osiedlu WSM Żoliborz II

1. Usuwanie awarii i naprawy instalacji domofonowych w Osiedlu według bieżących zgłoszeń Działu

   Technicznego.

   Budynki wyposażone są w instalację domofonową w systemie cyfrowym firmy PROEL.

   Furtki i bramy ogrodzonych nieruchomości wyposażone są w instalację domofonową w systemie

   cyfrowym firmy PROEL oraz zwory elektromagnetyczne i czytniki identyfikatorów zbliżeniowych

   RFID

- ilość lokali mieszkalnych – 2623 szt.

- budynki: 4-ro i 5-cio, 11-to kondygnacyjne – 34 szt.

- ilość klatek schodowych – 136 szt.

- ilość furtek – 20 szt.

- ilość bram (zwory elektromagnetyczne) – 3 szt.

III. WYMAGANIA

 1. Prace będą realizowane na podstawie bieżących zleceń i uzgodnionego harmonogramu
 2. Oferta powinna zawierać:
  1. Zryczałtowany cennik uwzględniający koszty robocizny, transportu i zużycia       materiałów (bez dewastacji)
  2. Tryb i czas przystąpienia do realizacji od chwili otrzymania zgłoszenia
 3. Należy dołączyć referencje w zakresie usług dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.
 4. Czas obowiązywania zamówienia: od 01.04.2022 r. do 31.03.2023 r. lub do osiągnięcia limitu wartościowego w wysokości 50 000 zł. netto.
 5. Termin ważności oferty: 3 miesiące od dnia złożenia
 6. Termin złożenia oferty: do 18.02.2022 r.
 7. Dodatkowe informacje lub ich uszczegółowienie można uzyskać w Dziale Technicznym

Administracji Osiedla WSM Żoliborz II pod numerem telefonu 22 839 48 41 lub na miejscu w

godz. 8-15.

IV. ZŁOŻENIE OFERTY.

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
 1. poczty lub kuriera na adres:

Administracja Osiedla WSM Żoliborz II, ul. ks. T. Boguckiego 1, 01-508 Warszawa

lub dostarczona osobiście do Sekretariatu Administracji Osiedla pok. nr 2

 1. poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Oznakowanie oferty „OFERTA 2022-06”
 2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 3. W toku rozpatrywania ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień

dotyczących treści złożonych ofert.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo pozostawienia postępowania ofertowego

bez rozstrzygnięcia.