Administracja Żoliborz II

wsm2

Biuro Administracji Osiedla

 ul. ks. T. Boguckiego 1, 01-508 Warszawa

 

Wykonanie planu remontów 2017 r. w zasobach Osiedla Żoliborz II

W ramach poszczególnych funduszy wykonano:

Fundusz scentralizowany lokali mieszkalnych (SFRO, TERMO, dźwigi)

W ramach funduszu scentralizowanego lokali mieszkalnych osiedla wykonano:

 • Wymianę grzejników na klatkach schodowych na PURMO, wymianę odcinków poziomu instalacji c.o. – Krasińskiego 39, Boguckiego 3
 • Docieplenie stropodachu, część szczytowa budynku - Krasińskiego 39
 • Dokumentację projektową na wymianę instalacji gazowej - Gen. Zajączka 17
 • Ekspertyzę techniczną określającą stan techniczny balkonów - Gen. Zajączka 23
 • Wymianę pompy i odcinka instalacji ccw - Gen. Zajączka 27, 17
 • Wymianę pionu instalacji zw., ccw - Gen. Zajączka 15
 • Wymianę odcinka poziomów kanalizacji sanitarnej podposadzkowej w piwnicy budynku – Popiełuszki 3, Boguckiego 3a
 • Remont kapitalny dźwigu, kl.1 – Gen. Zajączka 40
 • Remont kapitalny dźwigu, kl.2 – Boguckiego 3
 • Remont kapitalny balkonów – Gen. Zajączka 23, Boguckiego 3a etap II
 • Naprawy balkonów – Gen. Zajączka 19, Woj. Polskiego 37
 • Dokumentację projektową na remont balkonów i elewacji – Dymińska 9b
 • Renowacja elewacji w obrębie kl.1 – Broniewskiego 6
 • Remont instalacji elektrycznej na klatkach schodowych (WLZ, tablice, LED) i wymiana inst. Oświetleniowej w piwnicach – Krasińskiego 33,33b
 • Dokumentację projektową na wymianę instalacji c.o. – Krasińskiego 33,33b,39, Broniewskiego 4, Popiełuszki 1
 • Dokumentację projektową na wymianę instalacji gazowej - Gen. Zajączka 19,21,23
 • Wymianę instalacji gazowej w budynkach - Gen. Zajączka 17, Krasińskiego 33b
 • Docieplenie ścian z remontem balkonów - Gen. Zajączka 15 (etap II termomodernizacji)
 • Wymianę instalacji elektrycznej w piwnicy budynku, wymianę tablic głównej TG i administracyjnych TA – Popiełuszki 7,7a
 • Naprawy dachu – Popiełuszki 3, Krasińskiego 33,33b
 • Remont dachu – Broniewskiego 6
 • Wymianę instalacji elektrycznej w piwnicy budynku – Boguckiego 6

Fundusz scentralizowany lokali użytkowych (SFRLU i FRLU XVI)

W ramach funduszu scentralizowanego lokali użytkowych osiedla wykonano:

 • Ściankę działową i odnowienie powłok malarskich w pomieszczeniu socjalnym - Boguckiego 1                                                                            
 • Wymianę drzwi wejściowych do pom. gospodarczego - Boguckiego 1a                                                                            
 • Wymianę oprawy oświetleniowej LED przy garażach - Boguckiego 1c,  Krasińskiego 35a                                                                          
 • Wymianę drzwi do wejściowych do lokalu usług. – Broniewskiego 8a
 • Monitoring i czyszczenie kanalizacji zewnętrznej – Dymińska 8
 • Wymianę grzejników w pawilonie usługowym, 2 okien - Gen. Zajączka 25
 • Remont pomieszczeń i instalacji elektrycznej – Krasińskiego 35a
 • Wymianę stolarki okiennej w pomieszczeniach garaży i lokali użytkowych – dokończenie, naprawę ściany nad wejściem do hali - Krasińskiego 35a
 • Wymianę stolarki okiennej w lokalach użytkowych na parterze - Broniewskiego 8a
 • Remont bramy segmentowej - Woj. Polskiego 41
 • Remont korytarzy i pomieszczeń księgowości – Boguckiego 1
 • Remont pomieszczeń, instalacji elektrycznej i wymianę grzejników – Broniewskiego 8a
 • Remont dachów garaży - Broniewskiego 4a,6a, Boguckiego 1a

Fundusz remontowy nieruchomości (FRN)

W ramach funduszu remontowego nieruchomości wykonano m.in.:

 • Wymianę 14 drzwi piwnicznych-Gen.Zajączka 27, Krasińskiego 33b, 39, Woj. Polskiego 37                                                                            
 • Podjazdy na wózki – Boguckiego 6, 3, Woj. Polskiego 37
 • Roboty brukarskie na terenie nieruchomości Dymińska 2,6,6a
 • Wymianę instalacji elektrycznej w suszarni, hydroforni i opraw w węźle CO , remont pomieszczenia hydroforni – Dymińska 6a
 • Doposażenie instalacji domofonowej w czytniki kluczy elektronicznych - Boguckiego 4,6, Broniewskiego 4, Popiełuszki 1,3
 • Wymianę kabli zasilających latarnie - Gen. Zajączka 19,21
 • Remont i naprawę pokrycia daszków nad wejściami do klatek schodowych – Krasińskiego 33, Popiełuszki 3,7,7a
 • Kalibrację detektorów Gazex – Woj. Polskiego 41
 • Wymianę 10 latarni osiedlowych
 • Montaż listew i układanie w nich instalacji teletechnicznych, wymiana drzwiczek skrzynek elektrycznych na klatkach schodowych - Gen. Zajączka 27, Krasińskiego 33b
 • Remont podestów przy wejściach - Gen. Zajączka 17
 • Roboty brukarskie - Gen. Zajączka 15
 • Remont daszków nad wejściami do budynku -
 • Montaż siatek chroniących przed ptakami – Popiełuszki 7
 • Remont balustrad galerii, opaski budynku - Gen. Zajączka 15
 • Wymianę świetlików dachowych – Krasińskiego 33b
 • Montaż instalacji oświetlenia pomieszczeń na rowery na półpiętrach – Dymińska 2,6,6a
 • Montaż izolacji poziomów ccw – Krasińskiego 33,33b
 • Malowanie klatek schodowych – Krasińskiego 39, Boguckiego 3
 • Remont nawierzchni drogi dojazdowej – Popiełuszki 7a
 • Remont opaski budynkowej - Woj. Polskiego 37
 • Przebudowę ciągu pieszego – Boguckiego 3a (etap I)

Ponadto wykonywano drobne naprawy bieżące sanitarne, ślusarskie, instalacji domofonowych i dźwigów o charakterze awaryjnym.